2.5D sistem vizije

Brzo i jednostavno dodavanje sistema vizije robotskim aplikacijama
Efikasan 2.5D sistem nudi percepciju dubine
Široka primena usled mogućnosti detekcije boja i kontura predmeta

Категорија: