Manganorobot d.o.o

Programi obuke za PLC i programiranje robota

Takođe, Manganorobot je razvio i sektor obuke gde prenosimo naše znanje o programiranju robota i PLC-a.

Prednost korišćenja naše obuke je nesumnjivo sposobnost organizovanja kurseva po meri, u skladu sa potrebama klijenata. Svi naši kursevi su osmišljeni i razvijeni us pomoć obučenih tehničara koji se odmah stavljaju na raspolaganje. Stoga je ovo kombinacija teorijskog učenja i praktičnog rada na ili van mreže.

form plc

PLC kursevi

Naši PLC kursevi su osmišljeni tako da obučavaju profesionalce koji se prepoznaju kao PLC tehničari.

form robot

Kursevi robota

Zahvaljujući našim iskusnim tehničarima, našu obuku možemo ponuditi preduzećima, pojedincima i školama.

obuka classroom scaled
Razvili smo sektor obuke u želji da svoje znanje prenese svim zainteresovanim pojedincima koji grade karijeru u oblasti procesne automatizacije. Naše obuke namenjene su pojedincima, školama i firmama, a kao osnovnu prednost pohađanja obuke kod nas ističemo kreiranje obuke u skladu sa potrebama polaznika.

Obuke kreiraju i drže naši zaposleni robot i PLC progameri koji zahvaljujući bogatom iskustvu u radu na najrazličitijim projektima širom sveta polaznicima mogu da ponude kombinaciju praktičnih vežbi i teorijskog znanja. Na taj način polaznici se u potpunosti osposobljavaju za praktičnu primenu stečenih znanja i samostalni rad nakon završene obuke.

Obuka za robot programere

Trening programiranje KUKA robota

Trening programiranja robota polaznicima pruža osnovno razumevanje i programiranje robota, uključujući postupanje, kalibraciju osa, izračunavanje TCP-a, izračunavanje radnog prostora, izradu programa, njihovo pokretanje preko PLC-a, čuvanje i uređivanje. U toku obuke prenosimo naša praktilna iskustva, stečena radom na terenu u najvećim svetskim automatizovanim pogonima. Poseban akcenat stavljamo na sigurnosti i bezbednom rukovanju robotima.

Napredno programiranje robota

Trening napredno programiranje robota polaznicima pruža znanje o konfiguraciji sistema Field-bus mreža, naprednim funkcijama na kontrolnoj ploči, strukturi kompleksnih programa.

Specijalizovano programiranje robota

Trening specijalizovano programiranje robota polaznike upoznaje sa standardima u automobilskoj industriji i njihovom primenom. Nudimo i treninge posebno osmišljene u skladu sa potrebama klijenta u njegovom radnom prostoru, prilagođene specifičnostima već postojeće opreme.
obuka robot01 scaled

Obuka za PLC programere

servizi thumb 02

Osnovno PLC programiranje

Naši PLC kursevi su osmišljeni tako da obučavaju profesionalce koji se prepoznaju kao PLC programeri. Ova predavanja su idealna za tehničare koji žele da razviju svoje znanje u oblasti industrijske automatizacije, koristeći najnoviju generaciju logičkih kontrola u programiranju.

Informacije o treninzima

Trening Form