UR16e

UR16e je napravljen za kompleksne zadatke kao što su rad na mašinama, rukovanje materijalom, pakovanje, uklanjanje materijala  i primena valjka.

Dostiže izvanrednih 16kg korisnog tereta koji je posebno koristan za nošenje teških alata i može podići više delova u jednom potezu čineći zadatke efikasnijim postizanjem kraćih vremena trajanja ciklusa.

UR16e specifikcije:

  • Nosivost: 16 kg.
  • Dohvat: 900 mm.
  • 17 naprednih podesivih bezbedonosnih funkcija uključujući nadzor zgloba.
  • Daljinska kontrola.
  • 17 naprednih bezbedonosnih funkcija uključujući nadzor zgloba.

Pogledajte celokupnu Universal robot ponudu na našem ssajtu:Universal Robot | Programiranje Robota, PLC Programiranje, Automatizovani Sistemi | Manganorobot D.o.o.
Benefite proizvodnje sa kolaborativnim robotima otkrijte na linku: Why Cobots? | All the Benefits of Collaborative Robots (universal-robots.com)

Категорија: