Manganorobot d.o.o

SprutCAM Robot je moćan CAM software za programiranje, simuliranje i optimizaciju kretnji industrijskih robota u radnom okruženju. SprutCAM Robot predstavlja jedinstveno okruženje za offline programiranje industrijskih robota koji na jednostavan način dovodi do najefikasnije putanje za kretanje robota. Za razliku od tradicionalnog softvera za simulaciju kretnji robota, SprutCAM Robot ne zahteva dodatni CAM program za regulisanje putanje.

SprutCAM Robot

Slika 1. Demo okruženje u SprutCAM Robot softveru

Za proračun putanje alata, SprutCAM Robot uzima u obzir singularitet, kinematiku, domet robota, kolizije i dodatne ose, kao i izabrani tip obrade. Za prelazak sa pet na šest osa nisu potrebna prilagođavanja, već se putanje alata izračunavaju u šest osa.

SprutCAM robot nudi različite strategije obrade od 2D do 5D. Putanje alata u SprutCAM Robotu mogu se koristiti za različite tehnike obrade kao što su glodanje, 3D i 5D štampanje, zavarivanje, sečenje i prskanje.

Optimizacija putanje u SprutCAM Robot – u

SprutCAM Robot predstavlja jedan na jedan 3D model robotske ćelije u radnom okruženju, a baza kinematike robota sadrži veliki broj modela robotskih ćelija koje se najčešće koriste u industriji.

SprutCAM Robot putem digitalne mape „Robot Axes Map“ omogućava proveru postojanja potencijalnih problema koji se mogu javiti u toku kretnji robota. SprutCAM Robot izračunava putanju robotske ruke odnosno alata i detektuje da li će doći do kolizija na njegovoj putanji, na šta signalizira korisniku bojama u Robot Axes Map-u. Softver korisniku bojama na grafičkom prikazu ukazuje na tačke singulariteta, tačke van dohvata, tačke van limita i kolizije koje treba izbeći.

SprutCAM Robot

Slika 2. Optimizacija putanje u SprutCAM Robot – u

Simulacije u SprutCAM Robot – u

Kako bi omogućio generisanje efikasnih putanja i obezbedio izbegavanje prepreka na putanji, SprutCAM Robot nudi napredni modul za simulaciju:

SprutCAM Robot simulacija

Slika 3. Simulacija u SprutCAM Robot – u

Ovaj CAM software najčešće se koristi za simulacije procesa glodanja, zavarivanja, farbanja, sečenja, modelovanja, šmirglanja, poliranja i dr.

Šesta osa

Većina industrijskih robota ima 6 stepeni slobode. Poslednji šesti stepen slobode se stvara dodavanjem dodatnog spoja na prirubnici alata i omogućava veću fleksibilnost i doseg robota.

U SprutCAM Robotu postoje dva načina za programiranje 6. ose, automatski i ručno, dok za automatsko programiranje postoje dve opcije, fiksni vektor i direktni metod.

Postprocesor

Postoprocesor prevodi generisanu putanju robotske ruke u jezik vašeg robota. SprutCAM Robot sadrži niz standardnih postprocesora za sve uobičajene industrijske robote.

Postprocesori su prilagodljivi zahtevima kupaca. Svaki kupac obrađuje različite proizvode i stoga mu je potrebna različita dodatna oprema u vidu sistema za promenu alata, konvejera ili rotacionog stola, na primer.

SprutCAM Robot library

SprutCAM Robot baza kinematičkih šema uključuje širok spektar robota različitih brendova:

UVERITE SE ZAŠTO JE SPRUTCAM ROBOT DOBAR IZBOR ZA SLOŽENE ZAHTEVE ROBOTIZOVANIH INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA

SprutCAM Robot

Više o SprutCAM proizvodima saznajte OVDE.

Poruči svoju licencu na office@manganorobot.com