SprutCAM X

SprutCAM X je CAD / CAM softver koji sadrži pojednostavljeni tok rada i sveobuhvatnu funkcionalnost. Kompatibilan sa bilo kojom CNC mašinom: 3/4 i 5-osni glodalica, strug, glodalica, MTM, EDM. Proračun putanje alata vrši se uzimajući u obzir potpunu kinematiku mašine i ograničenja, uključujući izbegavanje sudara i ograničenja ose.

Категорија: