Manganorobot d.o.o

Paletizacija predstavlja jednu od najpopularnijih aplikacija za kolaborativne robote. Sa pojavom kolaborativnih robota, prevaziđeni su svi problemi automatizacije ovog procesa zahvaljujući njihovovoj fleksibilnosti, jednostavnosti upotrebe i niskim troškova instalacije. Robot za paletiranje postao je čest saveznik u mnogobrojnim domaćim proizvodnjama.

Prednost kolaborativnih robota uopšte, a posebno u paletizaciji, je njihova fleksibilnost. Ovo je posebno važno u današnjem svetu proizvodnje, kada se proizvodi jako brzo menjaju, pojavljuju novi i postoji sve veća potreba za više prilagođavanja, više opcija, više boja, više ukusa… Automatizacija mora biti fleksibilna kako bi podržala sve promene u globalnoj proizvodnji. U ovom blogu ćemo predstaviti neke od najvažnijih noviteta u automazitaciji procesa paletajzinga.

robot za paletiranje
paletizacija

Pakovanje i paletizacija uključuju neke od najmanje ergonomskih zadataka u lancu snabdevanja, čineći značajan broj ponavljajućih pokreta koji dovode do deformacija i mišićno-skeletnih poremećaja kod zaposlenih na ovim poslovima. Prekomerno naprezanje i ponavljanje identičnih pokreta kada se obaj proces obavlja ručno dovodi do naješćih povreda na radu. Obavljanje ovog procesa od strane ljudi ne samo da nije ergonomski, već je i skupo. Pored toga, svakodnevno ponavljanje istih pokreta dovodi do ljudskih grešaka usled pada koncentracije.

Robot za paletiranje – benefiti korišćenja

Prethodni idnustrijski roboti za paletiranje zahtevali su veliku fiksnu ćeliju koja je zauzimala veliku površinu na podu hale. Korišćenje kolaborativnih robota omogućilo je potreban dohvat i nosivost za slaganje kutija različitih veličina i težina na različitim visinama na paleti, uz visok nivo fleksibilnosti i prilagodljivosti i minimalno prostora. Neke od najznačajnijih benefita kolaborativnih robota za paletiranje su:

  • Efikasnija manipulacija robom
  • Bezbednost zaposlenih i proizvoda
  • Smanjen broj povreda na radu
  • Pojednostavljeni tokkovi robe
  • Kontrola zaliha
  • Optimizacija skladišnog prostora
  • Kontinuirani proces 24/7
  • Brza isplativnost početne investicije
  • Viši nivo opšte produktivnosti

Inovacije u automatizaciji procesa paletajzinga

Automatizacija procesa paletiranja zahteva da se robot za paletiranje u potpunosti prilagodi potrebama proizvodnje. Koje mase su pakovanja kojima se rukuje? Na koju visinu je potrebno popeti kutiju? Od kakvog mje materijala napravljeno pakovanje? Koliki je maksimalni dosed robotske ruke?

Sve navedeno može delovati prilično komplikovano za realizaciju, ali sa napretkom industrije za automatizaciju, odgovori na ova pitanja su se sveli niz mogućnosti koje nam mogu pružiti kolaborativni roboti i dodatna oprema. Ne samo da možete imati robot za paletiranje, već taj robot može biti u potpunosti po merama i zahtevima vaše proizvodnje.

MR Potpis mejla Lift100

Iz kompanije Univdersal robots stižu čak 5 tipa kolaborativnih robota a različitim performansama u pogledu nosivosti i dohvata. Možete odabrati robota sa nosivošću od 3 do 20 kg i dohvatom od 500 do 1750 mm. Kada je potrebno da robot za paletiranje poseduje dodatne mogućnosti u pogledu dohata, u automatizovanu liniju uvodimo OnRobot Lift 100, robotski lift visoke nosivosti koji izdiže robot na odgovarajuću visinu i time povećava doseg.

Kada je u pitanju dodatna oprema, izbor zavisi od težine pakovanja, ali i od materijala od kog je napravljena ambalaža, kao i oblika pakovanja. OnRobot firma nudi raznosvrsnu ponudu gripera koja može odgovoriti gotovo sim zahtevima, od električnih, preko vakumskih i magnetnih gripera.

Da li je moguće automatizovati donošenje prazne i odnošenje pune palete, za kompletnu automatizaciju procesa paletajzinga?

Proces paletajzinga može biti u potpunosti automatizovan ako se u automatizovanu liniju uvedu mobilni industrijski roboti koji mogu doneti praznu paletu do kolaborativnog robota i odneti punu paletu do mesta za magacioniranje ili dalji transport. Robot za paletiranje postaje u potpunosti opslužen i cela linija postaje u potpunosti automatizovana.

Ukoliko želite da dobijete više informacija o automatizaciji vaših proizvodnji, o robotima paletiranje ili rukovanje materijalom, kontaktirajte nas putem mejla office@manganorobot.com i tehničari iz našeg projektnog biroa će napraviti simulaciju ili uživo prezentaciju u našim prostorijama.