KR Quantec

  • Nosivost: 120-300 kg
  • Doseže radijus od 2700 – 3100 mm
  • Digitalni režim kretanja
  • „Režim putanje“ omogućava kretanje sa većom tačnošću i preciznošću
  • „Dinamički režim“ povećava brzinu i smanjuje vreme proizvodnog ciklusa
Категорија: