Paletizacija – automatizovana rešenje za paletizaciju / robot za paletiranje

robot za paletiranje paletajzing robot za paletajzing automatizacija paletirnja

Paletizacija predstavlja jednu od najpopularnijih aplikacija za kolaborativne robote. Sa pojavom kolaborativnih robota, prevaziđeni su svi problemi automatizacije ovog procesa zahvaljujući njihovovoj fleksibilnosti, jednostavnosti upotrebe i niskim troškova instalacije. Robot za paletiranje postao je čest saveznik u mnogobrojnim domaćim proizvodnjama. Prednost kolaborativnih robota uopšte, a posebno u paletizaciji, je njihova fleksibilnost. Ovo je posebno važno […]

Automatizacija u obradi materijala

robotic sander4 1

Automatizacija u obradi materijala donela je velike benefite u drvnoj industriji. Poslednja faza procesa proizvodnje u drvnoj industriji, najčešće industriji nameštaja, svakako je završna obrada drveta kojom je potrebno od hrapavih površina sa neravninama postići ujednačenost materijala i pripremiti površinu za dalje procese farbanja ili lakiranja. Robot za šmirglanje, robot za poliranje ili obradu drveta, […]

Kolaborativni roboti

universal photo1 full

Saradnjom sa Danskom kompanijom Universal robots želeli smo da ponudimo domaćem tržištu jednostavan i brz pristup kolaborativnim robotima. Kolaborativni roboti – 4 osnovne prednosti Jednostavno programiranje Jedinstvena tehnologija Universal robota omogućava peraterima bez iskustva u programiranju da brzo postave i upravljaju robotima. Brzo podešavanje Universal robots sproveo je revoluciju u podešavanju smanjivši potrebno vreme sa […]